Kondamiskoda on eraõiguslik juriidiline isik. Oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast. Kondamiskojas töö organiseerimiseks võib üldkoosolek kinnitada kodukorra.

Kondamiskoja tegevuse eesmärgiks on meid ümbritseva looduse ja meid ümbritsevas kekkonnas esinevate nähtuste teaduslikud ning praktilised uuringud. Uurimisvahendite, tootmistehnoloogiate väljatöötamine.

Teaduslike tulemustele rakenduse leidmine, tootmisnäidiste väljatöötamine ja tootmisse andmine , reklaam. Uurimiskäigu, -ideede, hüpoteeside, katseandmete, -tulemuste, praktiliste tulemuste arhiveerimine, autorluse kaitsmine.

Arutelude, koosolekute, seminaride ja konverentside korraldamine. Kondamiskoja töökeel on eesti keel. Kondamiskojas lükuv ja kondamiskoja tegevusest tulenev informatsioon avaldatakse ainult autori nõusolekul.

Kondamiskojas tööst osavõtuks sõlmib Kondamiskoja juhatus kondamiskojas töötajaga kirjaliku lepingu kondamiskoja teabe saladuses hoidmiseks.