Maa on maksimaalselt 24 000 aastat vana.

Nimelt toodetakse kosmiliste prootonite poolt atmosfääri ülakihtides kogu aeg lämmastikust radioaktiivset süsinikku C14, mille poolestusaeg on 5730 aastat.
Umbes 24 000 aastaga saabub dünaamiline tasakaal: nii palju kui C14 aatomeid ajaühikus laguneb tekib atmosfääris neid juurde.Tänapäevased mõõtmised näitavad et atmosfääris pole veel tasakaal saabunud — radioaktiivse süsiniku osakaal suureneb, ning on saavutatud ca 72% tasakaalulisest kontsentratsioonist.


Siin on lihtsa rehkenduse tulemused, eeldatud on tootmise võimsus (kosmiliste prootonite voog, põhiliselt Päikesest?) on konstantne
Mudelist järeldub, et Maa vanus on alla 10 500 aasta.


Peale loomist meil radioaktiivset süsinikku ei olnud (sinine kõver). Aja jooksul tekkis seda juurde, kuni tema kontsentratsioon saavutas ca 52% tasakaalulisest väärtusest.


Ca 4990 e. Kr toimus Noa uputus, mille käigus kogu taimestik ja loomastik Maal hävines ning ka suur osa radioaktiivsest süsinikust maeti (kogu maailma süsi ja nafta ning isegi teemantid sisaldavad väikeses koguses radioaktiivset süsinikku). Seega vähenes uputuse ajal C14 kontsentratsioon.Peale uputust hakkas kontsentratsioon jällegi suurenema (roheline kõver).